Skip to main content
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

ALKOHOLMISBRUG

Hvornår har man et alkoholmisbrug? Er alkoholisme og alkoholmisbrug det samme?

Dette er spørgsmål som vi ofte bliver stillet i vores alkoholrådgivning. Mange danskere, både drikkende og pårørende, har spørgsmål omkring misbrug og skaderne ved alkoholisme.

Næsten alle kender én som drikker ”lidt” for meget. Det kan være det er et familiemedlem, en kollega på jobbet, en god ven, en nabo, en lærer etc. Men alligevel er mange i tvivl om, hvornår man egentligt drikker for meget. Hvornår er der tale om et overforbrug eller misbrug af alkohol? Og hvornår har et problem med alkohol, udviklet sig til en decideret alkoholafhængighed (alkoholisme)?

HVAD ER ALKOHOLMISBRUG?

Nogle vil mene, at det korrekte svar er ethvert skadeligt forbrug af alkohol. Men rent professionelt, vil det oftest give mere mening at tale om alkoholmisbrug, som værende ”et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol”.

Er alkoholisme det samme som alkoholmisbrug?

Ordet alkoholisme bliver ofte brugt i flæng. Den korrekte beskrivelse er, at vedkommende har udviklet alkoholafhængighed. Det er værd at nævne, at har man en ubehandlet alkoholafhængighed, vil man også altid have et alkoholmisbrug. Det samme gør sig dog ikke gældende omvendt. Man kan godt have et alkoholmisbrug, uden at være afhængig af alkohol.

HVORNÅR HAR MAN ET SKADELIGT FORBRUG AF ALKOHOL?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har man en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis man som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen, og som mand drikker mere end 21 genstande om ugen.

Sundhedsstyrelsen fører også statistik over, hvor meget vi danskere egentlig drikker. Og ifølge deres tal, drikker vi alt for meget. Hele 18 % af voksne danskere drikker mere end den anbefalede lavrisikogrænse.

Og hele 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Det vil sige, at de drikker så meget, at de allerede nu har pådraget sig fysiske eller psykiske mén af deres alkoholmisbrug eller også vil de få det i fremtiden.

Hvis man gennem en længere periode, har et forbrug der overskrider højrisikogrænsen, og ikke gør noget aktivt for at nedsætte det, er der reelt tale om et alkoholmisbrug, da alkoholmisbrug professionelt defineres som et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol.

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  KONSEKVENSER OG FYSISKE SKADER VED ALKOHOLMISBRUG

  Et overforbrug af alkohol er relateret til mindst 60 forskellige sygdomme, heriblandt: 

  • Skader på leveren
  • Blødning fra åreknuder på spiserør
  • Bugspytkirtelbetændelse
  • Hjernesvind
  • Nervebetændelse
  • Hjerteforstyrrelse
  • Mavesår
  • Forandringer i hud
  • Forhøjet blodtryk
  • Mund-, hals- og spiserørscancer
  • Impotens

  Ifølge forskere, kunne der alene i Danmark være undgået ca. 7.500 dødsfald årligt, hvis ikke alkohol på den ene eller den anden måde havde spillet ind.

  HOSPITALSINDLÆGGELSER PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

  Alkohol er involveret i hvert tredje trafikuheld.

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkoholisme relateret til mindst:

  • 72.000 ambulante behandlinger
  • 10.000 skadestuebesøg
  • 28.000 indlæggelser

  DE SOCIALE SKADEVIRKNINGER VED ET OVERFORBRUG

  Et misbrug medfører ikke kun fysiske sygdomme. Udover de fysiske konsekvenser, har et misbrug også psykiske og sociale problemer som følge. En mere eller mindre konstant alkoholpåvirkning, har en negativ indvirkning på vedkommendes evne til at fungere optimalt i hverdagen. Dette kan blandt andet ses ved manglende energi, en stigende følelse af at være træt og udbrændt, generel uoplagthed, tømmermænd og abstinenser, søvnbesvær, mavebesvær, nedsat sexlyst, stress og depression.

  Alle disse problemer kan forekomme hos vedkommende, som har et overforbrug, men ofte betaler hele familien også prisen. Det kan være at alkoholmisbruget fører til forsømmelse og svigt, pinlige episoder, og brudte aftaler og løfter. Et overforbrug af alkohol har skadevirkninger for hele familien – både den drikkende og de pårørende.

  I Danmark vokser 120.000 børn op i en familie med alkoholproblemer.

  ALKOHOLISME ER SKYLD I FLERE ARBEJDSULYKKER

  Der føres ikke statisk over alkoholrelaterede arbejdsulykker i Danmark, og der er derfor ikke tal på, hvor mange arbejdsulykker der reelt skyldes indtagelse af alkohol. Vi oplever dog ofte, at folk i vores alkoholbehandling fortæller om, hvordan et uheld på arbejdspladsen skyldtes mangel på koncentration på grund af en påvirkning af alkohol.

  Gennem de seneste 10 år, er der på mange arbejdspladser blevet indført alkoholforbud, og i mange virksomheder antager ledelsen derfor fejlagtigt, at en arbejdsskade ikke kan ske på grund af alkoholindtagelse på deres arbejdsplads. Dette er dog desværre langt fra realiteten. Faktum er at alkohol fortsat er årsag til mange arbejdsulykker, blandt andet af tre følgende årsager:

  • Ofte bliver et synligt drikkeri hurtigt afløst af et skjult drikkeri. Der kan skrives hele bøger om den opfindsomhed, som en med et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed benytter sig af for at skjule sit drikkeri.
  • Selv hvis en med et overforbrug af alkohol begrænser tidsrammen for sit drikkeri og kun drikker i fritiden, vil vedkommende som oftest stadig være påvirket i arbejdstiden.
  • Selv hvis vi forestiller os, at en alkoholafhængig møder ædru op på arbejdspladsen, vil vedkommende ikke være i stand til at bevare sin fulde koncentration og deres reaktionstid vil være nedsat.

  Man vil ofte høre en med alkoholproblemer sige: ”Jeg arbejder bedst, når jeg lige har fået en enkelt!” – og desværre er der ofte noget om snakken. En med abstinenser fungerer langt fra optimalt og kan ikke være nærværende i sit arbejde.

  Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

  100% fortrolighed & diskretion

   SKILSMISSE OG PROBLEMER I PARFORHOLDET PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

   Mange skilsmisser skyldes direkte eller indirekte alkoholproblemer i hjemmet. Dette kan ofte være fordi den pårørende partner gradvist mister tilliden til og respekten for den som har alkoholmisbruget. Konsekvenserne heraf bliver til sidst for meget, og en kombination af brudte aftaler og løfter, svigt af eventuelle børn eller andre familiemedlemmer, pinlige episoder, samt økonomiske problemer forårsaget af alkoholforbruget, hober sig op og det ender med et brud på forholdet.

   Det kan for mange været rigtig svært fortsat at blive ved med at elske og respektere en med alkoholproblemer, som gentagende gange lover at gøre noget ved sit problem, men så alligevel begynder at drikke igen efter kort tid.

   Det kan føles som en næsten umulig opgave at genvinde kærligheden og respekten. Det kan kun lade sig gøre, når den med misbruget erkender sin magtesløshed overfor alkoholen, og beslutter sig for at få professionel hjælp og rådgivning, og at tage imod alkoholbehandling.

   En meget vigtig del af arbejdet som professionel alkoholbehandler er at tilbyde hjælp og rådgivning til de pårørende. Familiebehandlingen der inkluderer både den drikkende og vedkommendes partner, kan hjælpe med at bringe kærligheden og respekten tilbage i parholdet.

   Har du brug for hjælp til at løse alkoholproblemer i dit parforhold? Vi har uddannede familierådgivere og parterapeuter, med speciale i alkoholmisbrug klar til at hjælpe dig. Ring gratis på 70 20 55 01 for at få rådgivning om, hvordan din familie eller dit parforhold kan reddes.

   HVEM RAMMER ALKOHOLMISBRUG?

   Der er mange forestillinger om hvem og hvilke typer af mennesker der bliver ramt af alkoholproblemer. Mange forestiller sig, at det er mennesker med et lavt uddannelsesniveau, eller måske slet ingen uddannelse, der drikker og kæmper med alkoholen. Dog viser mange undersøgelser noget helt andet. Her ses det, at antallet af folk med alkoholmisbrug er størst hos højtuddannede personer, hvor familien har en relativt høj indtægt.

   Alkoholen skelner ikke. Alkoholproblemer kan ramme alle, uanset uddannelsesniveau, stilling, indtægt, alder, køn og andre sociale forhold, og et længerevarende misbrug er skadeligt for alle uanset hvad.

   ER ALKOHOLBEHANDLING NØDVENDIGT?

   At have et overforbrug eller misbrug af alkohol er ikke ensbetydende med, at man altid har brug for alkoholbehandling. Mange bliver selv opmærksomme på at de drikker for meget tidsnok, og er i stand til at tage en beslutning om at ændre deres drikkevaner, for derved at stoppe deres overforbrug af alkohol.

   Andre kan ikke ændre deres drikkevaner på egen hånd, men har brug professionel hjælp til at begrænse deres alkoholforbrug og lære at drikke socialt ansvarligt, og kan derfor have stor gavn af alkoholbehandling, men denne behandling vil ofte være anerledes end den der tilbydes til alkoholafhængige. Her kunne det f.eks. være behandlingen ”Lær at drikke med måde”.

   Læs mere om behandlingen ”Lær at drikke med måde”.

   For nogen, har deres misbrug dog ført til en afhængighed af alkohol. For mennesker med alkoholafhængighed, vil det som oftest være helt umuligt at stoppe misbruget, hvis ikke de får professionel hjælp og behandling. En alkoholafhængig som ikke kommer i professionel behandling, vil altid give sig til at drikke igen på et eller andet tidspunkt.

   Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 140.000 danskere alkoholafhængige.

   HVAD ER FORSKELLEN PÅ ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG MISBRUG?

   Nogle er i stand til at have et stort overforbrug af alkohol i lang tid, uden at det fører til alkoholafhængighed. Andre oplever derimod hurtigt, at deres overforbrug udvikler sig til en afhængighed af alkohol – både fysisk og psykisk.

   Forklaringen på hvorfor nogle udvikler en afhængighed af alkohol hurtigere end andre, kan findes i generne. Hvis én af dine forældre eller bedsteforældre har haft et overforbrug af alkohol, er risikoen for at du også udvikler en alkoholafhængighed fire gange så stor.

   Det er vigtigt at understrege, at uanset om ens misbrug har udviklet sig til en afhængighed eller ej, er et overforbrug af alkohol altid sundhedsskadeligt.

   HVORDAN VED JEG OM DER ER TALE OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED ELLER MISBRUG?

   Er du i tvivl om, hvorvidt du har en afhængighed af alkohol eller ej, er det et godt tegn. En der har et misbrug uden at være afhængig, kan ofte være i tvivl om, hvorvidt vedkommende er afhængig eller ej. Er man derimod blevet fysisk og psykisk alkoholafhængig, er man ikke i tvivl.

   Vi tilbyder desuden Dyscon udredning – en test og kortlægning, for at finde frem til problemets omfang.

   Symptomer på at alkoholmisbruget er blevet til afhængighed:

   AbstinenserDu oplever en indre uro, måske har du hjertebanken, dine tanker kører i ring, du får måske svedeture, eller ryster på hænderne. Måske begynder du at drikke tidligere på dagen, for at få alkoholen til at lindre dine abstinenser.

   DrikketrangDu føler en næsten uimodståelig trang til at drikke alkohol.

   ToleranceDet kræver gang på gang større mængder af alkohol for at du opnår samme virkning. Mængden du drikker, bliver derfor større og større for at opnå den ønskede virkning.

   Nedsat kontrolMåske beslutter du, at du bare vil drikke en enkelt genstand eller to, men når du først er i gang, har du ikke kontrol til at stoppe og fortsætter alligevel.

   SikkerhedDu udsætter dig selv eller andre for risiko når du drikker, eksempelvis ved at køre bil under indflydelse af alkohol.

   Fortsat drikkeriPå trods af, at du oplever og tydeligt ser de negative konsekvenser af dit drikkeri, kan du alligevel ikke stoppe det.

   ForsømmelighedI voksende grad svigter du de forpligtelser du måtte have, hvad end det vedrører partner, børn, andre familiemedlemmer, venner eller dit arbejde etc.

   Det er ikke sikkert at du oplever alle de ovennævnte symptomer. Men har du oplevet blot tre af de nævnte symptomer indenfor en måned, indenfor det seneste år, er det vigtigt at du søger hjælp.

   Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

   100% fortrolighed & diskretion

    HVORFOR STOPPER MAN IKKE BARE MED AT DRIKKE?

    Der kan være flere grunde til at et overforbrug ikke bliver stoppet og at alkoholproblemerne så får lov til at udvikle sig.

    Nogle af de mest almindelige grunde til at et alkoholmisbrug ikke stoppes er: 

    • Mange drikker alt for meget, men er ligeglade med de risici det har for deres helbred. Måske kender de slet ikke til den alvorlige helbredsrisiko der er.
    • Alkoholen kan være en udvej og hjælper med at flygte fra de problemer eller den stress hverdagen måtte bringe.
    • Alkoholen bliver brugt som selvmedicinering. Det kan f.eks. være for at lindre kroniske smerter, ADHD eller andre diagnoser, både fysiske og psykiske.

    Ofte har alkoholmisbrugere forsøgt at skære ned på drikkeriet eller måske forsøgt helt at stoppe med at drikke, dog uden succes. Efter kort tid begynder vedkommende at drikke igen og alkoholmisbruget når det samme omfang som tidligere eller bliver større.

    EN ALKOHOLMISBRUGER HAR BRUG FOR HJÆLP

    Mange der kæmper med alkoholproblemer, og måske endda har udviklet en afhængighed, er ikke villige til at erkende omfanget af deres misbrug, hverken overfor omverden, men heller ikke overfor sig selv. Det kan gøre en stor forskel for den drikkende, hvis omgivelserne tager et medansvar og reagerer på problemet ved at gøre vedkommende opmærksom på, at deres forbrug af alkohol har taget overhånd. Langt de fleste med et skadeligt alkoholforbrug er først klar til at tage hånd om problemet, når deres pårørende har ladet sig involvere. En ven, et familiemedlem, en kollega eller en arbejdsgiver der siger fra og kræver at vedkommende gør noget ved deres misbrug, kan være lige det der skal til, for at han eller hun erkender sit problem og søger professionel hjælp.

    Er du pårørende til en der drikker ”lidt” for meget? Uanset om du er familiemedlem, ven, kollega, arbejdsgiver eller anden pårørende, tilbyder vi gratis råd og vejledning, så du bliver klædt rigtigt på, til at hjælpe den du er bekymret for. Ring 70 20 55 01

    HAR DU BRUG FOR BEHANDLING?

    Er du nået til den erkendelse, at du har brug for behandling ud af et alkoholmisbrug, er der flere muligheder og typer af alkoholbehandling. Man deler behandlingsformerne for alkoholbehandling op i døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

    Døgnbehandling

    Hos Dyscon tilbyder vi to former for døgnbehandling.

    Den almindeligt kendte Minnesotabehandling, som varer 4-6 uger, samt den nyere og meget effektive alkoholbehandling, 6-dages modellen, som indebærer at man kun skal være væk fra sine omgivelser i en uge.

    Læs mere om 6-dages modellen her.

    Ambulant alkoholbehandling

    Dyscon tilbyder ambulant alkoholbehandling flere steder i landet. Ved ambulant behandling vil du typisk komme til samtale én gang om ugen på et af vores ambulatorier.

    Læs mere om ambulant alkoholbehandling her.

    Online alkoholbehandling

    Online alkoholbehandling fungerer ligesom ambulant alkoholbehandling, men i stedet for personligt fremmøde, foregår behandlingen online via en videotjeneste. Dyscon har mere end 10 års erfaring med online behandling.

    Læs mere om online alkoholbehandling her.

    Nogle vælger også at få sammensat ambulant og online behandling. I samarbejde med dig og din behandler, finder vi den løsning der er bedst og mest fordelagtig for dig.

    Har du spørgsmål til Dyscons forskellige typer af alkoholbehandling eller hvordan man vælger den bedste alkoholbehandling, sidder vi klar til at hjælpe dig. Uanset om du selv drikker ”lidt” for meget, eller om er bekymret for én du holder af, kan vi hjælpe og rådgive dig til, hvilken alkoholbehandling der vil være den rigtige i din situation. Vores dygtige behandlere besvarer opkald alle årets dage.

    Ring til vores gratis rådgivningslinje på tlf. 70 20 55 01. Vi garanterer anonymitet og fuld fortrolighed.

    ALKOHOLBEHANDLING MED ANTABUS

    Ofte bliver vi spurgt, ”Kan Antabus hjælpe mig ud af mit misbrug?”.

    Som udgangspunkt kan man sige, at hvis du har brug for Antabus for at stoppe med at drikke, har dit alkoholmisbrug udviklet sig til en alkoholafhængighed.

    Det er en almindelig misforståelse, at Antabus er en alkoholbehandling. Faktum er at Antabus er ikke et middel til alkoholbehandling, men derimod blot et middel til at hjælpe en med alkoholproblemer til at blive afruset inden en alkoholbehandling påbegyndes.

    Har du et alkoholproblem?

    Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

     Skal vi ringe dig op?

     Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

     Gratis og 100% fortrolig.