Skip to main content
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

Hvorfor hjælpe en ansat med et misbrugsproblem?

På en typisk moderne arbejdsplads, vil du måske aldrig have set din ansatte eller din kollega drikke på arbejdet. Men måske du alligevel har set eller oplevet noget, som indikerer at en kollega har et problem med alkohol eller en anden form for misbrug.

Det er vanskeligt at tage ”den svære samtale” med en ansat eller en kollega, som har et misbrugs- eller afhængighedsproblem. Det kan være du er nervøs for, hvordan din kollega vil reagere. Måske tænker du, hvorvidt det overhovedet er dit ansvar. Eller måske du synes, at det er noget meget privat, og overvejer om det overskrider grænsen for, hvad man kan tale om på arbejdspladsen.

Dyscon tilbyder gratis rådgivning til hvordan man tackler alkoholproblemer på arbejdspladsen. Ring 70 20 55 01

Men hvis der ikke bliver taget hånd om problemet i tide, vil det have en masse negative konsekvenser og følgevirkninger for både medarbejderen og deres omgivelser.

Et problem med afhængighed eller misbrug vil altid have personlige konsekvenser for medarbejderen, eksempelvis i forhold til familielivet, helbredet og deres relation til andre.

Men det vil typisk også have konsekvenser på arbejdspladsen. For virksomheden kan det resultere i tab af produktivitet, tab af kunder, dårligt arbejdsklima, mange syge- eller fraværsdage, arbejdsulykker, erstatningskrav, negative omtale ved små eller store ”skandaler” etc.

Bemærk at vi i denne artikel primært fokuserer på problemer med alkohol, men at det som vi nævner, også er gældende for andre former for forbrug, misbrug og afhængighed.

Alkoholen skelner ikke

Alle brancher oplever ansatte med alkoholproblemer. Det er ikke noget der tilhører nogen specifikke faggrupper. Alkoholen skelner ikke mellem høj eller lav, varighed på uddannelse, stilling, lønniveau, alder eller køn. Kort sagt kan problemer med alkohol ramme på alle niveauer i alle organisationer – og når man mindst venter det.

I dag er problemer med alkohol eller andre rusmidler dog et stort tabu. Siden årtusindeskiftet er der sket en generel samfundsændring. I 80’erne og 90’erne skulle man gerne lugte lidt af Gammel Dansk, for at være en rigtig sælger, men i dag er det omvendt. Det har resulteret i, at det der før var et synligt acceptabelt ”forbrug” eller misbrug af alkohol, i dag er skjult og usynligt på arbejdspladsen og overfor kollegaer.

For år tilbage, vidste man måske godt at Peter fra bogholderiet fik en øl eller to for meget i frokostpausen, men i dag er det på langt de fleste arbejdspladser, blevet et stort tabu at tale om problemer med misbrug eller afhængighed, hvad enten der er tale om alkohol eller andre rusmidler.

Det kan for mange være virkelig svært at forstå, hvor kompleks afhængigheden er. Hvordan det kan lykkes for direktøren at lede en virksomhed, være en disciplineret arbejdsgiver og dedikeret familiefar, og regelmæssigt løbe marathon, men samtidig gang på gang tabe kontrollen til alkohol? Og på trods af, gentagende gange at have givet løfter til familien og omgivelserne om at stoppe drikkeriet, ikke formår at holde ved?

Afhængighed er en behandlingskrævende sygdom, der kræver professionel hjælp og selv den stærkeste viljestyrke, vil derfor aldrig være nok.

Man kan ikke løse et problem, med den samme tankegang som skabte det.

Dyscon tilbyder professionel behandling målrettet erhvervsaktive mennesker og samarbejder gerne med virksomheden/arbejdsgiveren, hvis medarbejderen giver sit samtykke hertil.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og dine ansatte.

Måske du som virksomhedsleder sætter spørgsmålstegn, om dette overhovedet er en relevant problematik at have fokus på, på arbejdspladsen. Men det er et faktum, at alkoholproblemer fører mange store omkostninger med sig – både overfor den pågældende medarbejder, men også for virksomheden. Alkoholmisbrug og -afhængighed har store omkostninger for de involverede parter, og uden professionel hjælp og behandling, vil det have konsekvenser for både samfundet, virksomheden og den drikkende selv, samt deres familie.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol. 7% af danskere over 16 år drikker over højrisikogrænsen.

I Danmark er alkoholproblemer hvert år årsag til 370.000 ekstra sygefraværsdage med et produktionstab på 7,7 milliarder kroner. (Kilde: tryghed.dk)

Men hvorfor er det så vigtigt, at arbejdspladsen lader sig indblande og yder en indsats? Langt de fleste som kæmper med et misbrug af alkohol, benægter problemets omfang overfor omverden, og måske endda overfor sig selv, så de ikke indser problemets seriøsitet. Det kan være vedkommende siger til sig selv, at så længe de stadig er i stand til at passe deres arbejde, og ingen på arbejdspladsen har lagt mærke til noget, har de ikke et reelt problem. Eller at det er først et rigtigt problem, når det har konsekvenser for deres arbejde. Netop derfor, kan indsatsen fra en chef eller kollega, være det wake-up call der skal til.

Derudover viser statistikker tydeligt, at behandlingsprognosen er langt bedre i de tilfælde hvor arbejdspladsen er involveret – eksempelvis ved at en chef eller kollega griber rettidigt ind og henviser medarbejderen til den nødvendige alkoholbehandling.

Dette udtrykkes i undersøgelser lavet af Sundhedsstyrelsen. Det ses tydeligt ifølge disse, at langt flere gennemfører alkoholbehandlingen, hvis de er blevet henvist af deres arbejdsplads, frem for egen læge. Faktisk viser undersøgelserne, at ca. dobbelt så mange af dem der er henvist fra deres arbejdsplads, gennemfører alkoholbehandlingen i forhold til dem, som har fået henvisning fra deres egen læge.

Dette bekræftes også af vores egen erfaring. Vi ser tydeligt, at de bedste resultater opnås, hvis alkoholbehandlingen er iværksat af arbejdspladsen. Chancen for et vellykket behandlingsforløb uden tilbagefald er i disse tilfælde større. Vi har i mere end 10 år hjulpet hundredvis af ansatte med alkohol- eller andre misbrugsproblemer, og i de tilfælde hvor der er et tæt samarbejde med virksomheden, er det kun yderst sjældent, at en medarbejder ikke genfører behandlingen med et succesfuldt resultat.

Hos Dyscon tilbyder vi effektiv og evidensbaseret, professionel alkohol- og misbrugsbehandling til ansatte. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at vælge en alkoholbehandling skræddersyet til dine medarbejdere, der både er socialansvarlig og resultatorienteret.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os os for en uforpligtende samtale.

Hvordan virksomheden ser på misbrugsbehandling og deres tilgang hertil, kan desuden være en motiverende faktor for en medarbejder, som har et problem. Det er vigtigt, at virksomheden og ledelsen tydeligt bakker op om og støtter medarbejdere med alkoholproblemer. Hvis det er alment kendt i virksomheden, at man ønsker at hjælpe en medarbejder med et alkoholproblem, kan det gøre det nemmere for en ansat, som står i lige netop sådan en situation, at tage beslutningen om at gøre noget ved sit forbrug eller misbrug. Derudover skaber det tryghed for medarbejderen, hvis virksomheden i stedet for at afskedige en medarbejder med et alkoholproblem, vælger at iværksætte en alkoholbehandling, og dette er kommunikeret ud på forhånd, f.eks. i virksomhedens alkohol- og rusmiddelpolitik.

Følgende artikler kan klæde dig rigtigt på til at hjælpe en ansat eller kollega med alkoholproblemer:
Hvordan tager man den ”svære” samtale med en kollega, der har et alkoholproblem?
Alkohol- og rusmiddelpolitik på arbejdspladsen

Har du en ansat eller kollega der drikker lidt for meget? Er du i tvivl? Hvilke tegn kan du se efter?

  • Vedkommende lugter af alkohol. Det kan være de har prøvet at skjule det med tyggegummi, mundskyl eller pastiller.
  • En tørre tendens til at isolere sig. Vedkommende virker ofte irritabel og/eller sårbar.
  • Ustabilt fremmøde og flere sygedage.
  • Oftere, samt længerevarende fravær.
  • Udfordringer og problemer med familie, venner eller andre private relationer.
  • Økonomiske problemer.
  • Uheld og tilskadekomst både på arbejdspladsen, samt udenfor jobbet.

Dette er blot nogle af de tegn du kan se efter. Alle tegnene behøver ikke at være til stede, før at en medarbejder har et problem. Og derudover kan der være andre ting, du har fået øje på, som ikke er nævnt her.

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.